แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

cover

  • มุฮัมมัด ฮัมซะฮ์
  • 1000
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
download
description book specs comment

ท่านอิมามโคมัยนี คือ ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งถือว่าท่านนั้นมีบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟูอิสลามกลับขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อจะทำให้ประชาคมโลกในรู้จักในชีวประวัติของท่าน ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญอันนี้ และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

  • มุฮัมมัด ฮัมซะฮ์
  • 1000
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 1998