แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

  มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

   

  ท่านอิมามโคมัยนี คือ ผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งถือว่าท่านนั้นมีบทบาทอย่างมากในการฟื้นฟูอิสลามกลับขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อจะทำให้ประชาคมโลกในรู้จักในชีวประวัติของท่าน ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญอันนี้ และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า มองชีวิตอิหม่ามโคมัยนีจากภาพถ่าย

  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร