แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. มารู้จักมะอฺศูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์

มารู้จักมะอฺศูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์

ปก06

 • ซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์
 • 974-88267-9-1
 • สถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุดประวัติโดยย่อของ 14 มะอ์ซูมีน ซึ่งมีชื่อว่า มารู้จักมะอ์ซูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์ เขียนโดยซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์ และได้รับการแปลโดยอัยยูบ ยอมใหญ่ จัดพิมพ์โดยสถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

 • ซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์
 • 974-88267-9-1
 • สถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
 • 2544
 • สหพัฒนการพิมพ์