แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. มิติต่างๆ ของฮัจญ์

มิติต่างๆ ของฮัจญ์

ปก03

  • คณะกรรมการเพื่อเอกสารอิสลาม
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า“มิติต่าง ๆ ของฮัจญ์” ซึ่งได้รวบรวมเอาบทความที่บรรดานักปราชญ์มุสลิมผู้ร่วมยุคสมัยในปัจจุบันได้เสนอไว้ ณ ที่ประชุมสัมมนา ฮัจญ์ ระหว่างประเทศซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 1983 ที่เมืองฟรีทาวน์ ซีรา ลิโอน ตลอดทั้งยังได้รวมบทความอันเป็นสาส์นของท่านอินาม โคมัยนี ที่มีไปถึงผู้บำเพ็ญฮัจญ์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำของการปฏิวัติอิสลามและเป็นผู้สถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

  • คณะกรรมการเพื่อเอกสารอิสลาม