แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. มิติต่างๆ ของฮัจญ์

  มิติต่างๆ ของฮัจญ์

  • คณะกรรมการเพื่อเอกสารอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า“มิติต่าง ๆ ของฮัจญ์” ซึ่งได้รวบรวมเอาบทความที่บรรดานักปราชญ์มุสลิมผู้ร่วมยุคสมัยในปัจจุบันได้เสนอไว้ ณ ที่ประชุมสัมมนา ฮัจญ์ ระหว่างประเทศซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 1983 ที่เมืองฟรีทาวน์ ซีรา ลิโอน ตลอดทั้งยังได้รวมบทความอันเป็นสาส์นของท่านอินาม โคมัยนี ที่มีไปถึงผู้บำเพ็ญฮัจญ์ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำของการปฏิวัติอิสลามและเป็นผู้สถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

  • คณะกรรมการเพื่อเอกสารอิสลาม