แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. มุฮัมมัดในทัศนะของชาวยิว

  มุฮัมมัดในทัศนะของชาวยิว

  • อิบรอฮีม ฮะซันบีกีย์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  มุฮัมมัด : จากบันทึกยะฮูดี

  ฉันเคยกล่าวคำพูดเหล่านี้กับพวกท่านแล้วตอนที่ฉันยังอยู่กับพวกท่าน แต่เมื่อพระบิดาได้ทรงส่ง ผู้ปัดเป่า มาแทนที่ฉันแล้ว เขาจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกท่าน อะไรที่ฉันได้บอกพวกท่านไป เขาก็จะมาเตือนพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง” (ไบเบิ้ล ยอห์น ๑๔)

  ทว่าข้าจะได้ส่ง ผู้ปัดเป่า มาช่วยเหลือพวกท่าน ซึ่งเขานั้นเป็นพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เขาเป็นตานํ้าแห่งความสัจจริงทั้งมวล และมาจากพระบิดา เขาจะบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้าให้พวกท่านฟัง” (ไบเบิ้ล ยอห์น ๑๕)

  “มุฮัมมัดคือผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม เป็นศาสนทูตของพระเจ้า และเป็นศาสดาสุดท้าย คำว่า มุฮัมมัด หมายความว่า ได้รับการสรรเสริญอย่างมากมาย

  • อิบรอฮีม ฮะซันบีกีย์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2010