แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. ยาอายุวัฒนะแห่งความรัก

ยาอายุวัฒนะแห่งความรัก

ปก53

  • มุฮัมมัด มุฮัมมะดี เรชะฮ์รีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
download
description book specs comment

คำถามแรกซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้อ่านนั่นก็คือว่าเหตุผลของผู้เขียนของหนังสือเล่มนี้ที่ทำการเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่

เพื่อร่วมรำลึกถึงอารีฟผู้สมบูรณ์ บ่าวผู้ทรงคุณธรรมและเชครอญับ อะลี คัยยาฎ ผู้ได้รับความนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้อ่านเป็นคนหนึ่งในบรรดาสานุศิษย์ของเขา แล้ว บางทีอาจจะเป็นว่า “ทำไมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งไม่เคยพบกับเชคอีกทั้งการงานของเขา และการวิจัยของเขาก็มิได้เขียนเกี่ยวกับชีวประวัติที่ร่วมรำลึก ฉะไหนจึงมาใช้ความพยายามทำเรื่องเช่นนี้ ? “

  • มุฮัมมัด มุฮัมมะดี เรชะฮ์รีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2007