แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. รากศรัทธาเตาฮีด

รากศรัทธาเตาฮีด

เตาฮีด66

 • ฮุจญฺตุลอิสลาม มุฮฺซิน กะรออะตียฺ
 • 2,000 เล่ม
 • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต
download
description book specs comment

 

ความต้องการของมนุษย์ทุกคนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. ความต้องการส่วนตัว
 2. ความต้องการด้านสังคม
 3. ความต้องการขั้นสูงสุด

ความต้องการส่วนตัวได้แก่ ความต้องการในอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และภรรยาหรือสามี

ความต้องการด้านสังคม หมายถึงภารกิจหนึ่งอันเนื่องมาจากมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์จึงมีความต้องการนั้น เช่น กฎหมาย หรือกฎระเบียบของสังคม และผู้นำ

ความต้องการขั้นสูงสุด หมายถึงความต้องการในการรู้จัก ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเอง การมีอยู่ของสรรพสิ่งอื่น และมีความปรารถนาที่จะรู้จักสรรพสิ่งอื่นอีกมากมาย และต้องการมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นไว้ในมือ เช่น การรู้การมีอยู่ การเริ่มต้นของสิ่งนั้น การรู้จักเป้าหมายของการมีอยู่ และจุดหมายปลายทาง การรู้จักแนวทางในการดำเนินชีวิต การรู้จักสัจธรรมความจริง สิ่งที่เป็นโมฆะ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น

 • ฮุจญฺตุลอิสลาม มุฮฺซิน กะรออะตียฺ
 • 2,000 เล่ม
 • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต