แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. รุไบยาต โอมาร์ คัยยาม

  รุไบยาต โอมาร์ คัยยาม

  • โอมาร์ คัยยาม
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  3 (60%) 2 vote[s]
  description book specs comment

  รุไบยาต คนทั่วไปรู้จักกันในฐานะที่เป็นกวีนิพนธ์อมตะของโอมาร์ คัยยาม ตามที่จริงคำนี้ควรอ่านออกเสียงว่า รุ-ไบ-อิ-ยาต เป็นชื่อเรียกลักษณะฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของเปอร์เซียแต่โบราณ มีลักษณะอย่างโคลงสี่บท บุคคลทั่วไปที่มีใจรักกวีก็อาจจะเขียนกวีนิพนธ์ในรูป รุ-ไบ-อิ-ยาต ได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่จากการที่ฉันทลักษณ์ประเภทนี้ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพราะผลงาน ดีเด่นของท่านอุมัร คัยยาม ซึ่งทั่วโลกรู้จักกันในนาม โอมาร์ คัยยาม จึงทำให้คำว่า รุไบยาต หมายเฉพาะอันนั้น

  • โอมาร์ คัยยาม
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2003