แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. วิถีชีวิตมุสลิม

  วิถีชีวิตมุสลิม

  • ดร. เมฮ์ร็อบ ซอดิก นิยอ
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่ต้องพึงปฏิบัติในทุกๆ แง่มุม เช่นการใช้ชีวิตส่วนตัว สังคมและการใช้ชีวิตในโลกดุนยาเพื่อเตรียมสู่โลกอาคิเราะฮ์ ซึ่งงานเขียนเล่มนี้บ่งบอกถึงความรู้และมุมมองอันกว้างไกลของ ท่านศาตราจารย์ ดร. เมฮ์ร็อบ ศอดิก นิยอได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตในสังคมประจำวันของมุสลิม และสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจในคำสอนเบื้องต้นของศาสนาอิสลาม

  คุณลักษณะของมุสลิมในการประกอบอาชีพ การเคารพภักดี การพักผ่อนและการคบค้าสมาคม – การปฏิบัติการงาน (อะมั้ล) ประจำวันของมุสลิม – วันศุกร์ใน การงาน (อะมั้ล) เฉพาะสำหรับค่ำคืนและกลางวันของวันศุกร์ (ญุมอะฮ์)

  • ดร. เมฮ์ร็อบ ซอดิก นิยอ
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2006