แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. วินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอาลี อิบนิอะบีฏอลิบ

วินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอาลี อิบนิอะบีฏอลิบ

ปก05

 • มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี
 • 2000
 • 974-8355-58-6
download
description book specs comment

หนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ขณะนี้เป็นผลงานอันทรงคุณค่าของชะฮีด ชัยค์ มุรตะซา มุฏอฮ์ฮารี เกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ และได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดยสถาบันดารฺ อะฮฺลิลบัยตฺ (อ)

 • มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี
 • 2000
 • 974-8355-58-6
 • ดารฺ อะฮฺลิลบัยตฺ
 • 2527