แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. วินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอาลี อิบนิอะบีฏอลิบ

  วินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอาลี อิบนิอะบีฏอลิบ

  • มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี
  • 2000
  • 974-8355-58-6
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ขณะนี้เป็นผลงานอันทรงคุณค่าของชะฮีด ชัยค์ มุรตะซา มุฏอฮ์ฮารี เกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณลักษณะของท่านอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ และได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดยสถาบันดารฺ อะฮฺลิลบัยตฺ (อ)

  • มุรตะฎอ มุเฏาะฮารี
  • 2000
  • 974-8355-58-6
  • ดารฺ อะฮฺลิลบัยตฺ
  • 2527