แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. สำนักคิดชีอะฮ์

  สำนักคิดชีอะฮ์

  • ซัยยิดฮาดี ฆุซรู ชาฮียฺ
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

   

  สำนักคิดชีอะฮ์ถือว่าเป็นสำนักคิดหนึ่งที่ถูกปกปิดและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของสำนักของตนมาช้านานแล้ว ถูกเขียนถึงและวาดภาพอันน่าหวาดกลัวโดยนักเขียนที่ไม่เข้าใจหรือนักเขียนที่ต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงถือว่าเป็นการนำเสนอสำนักคิดชีอะฮ์ในทุกเรื่องที่ตรงกับความเป็นจริงและแก้ไขสิ่งที่ได้ถูกเขียนถึงหรือวาดภาพอย่างไม่เป็นธรรมแก่พวกเขา และเป็นการรวบรวมบทสนทนาที่น่าติดตามและน่าศึกษายิ่งระหว่างท่านอัลลามะฮ์ฎอบาฎอบาอี ย์กับศาสตราจารย์ ดร.เฮนรี คอร์บินในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสำนักคิดชีอะฮ์

  • ซัยยิดฮาดี ฆุซรู ชาฮียฺ
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2553