แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. สี่สิบฮะดีษ เล่ม 2

  สี่สิบฮะดีษ เล่ม 2

  • อิมาม รูฮุลลอฮ์ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี
  • 2,000 เล่ม
  • 978-616-90461-4-1
  download

   Download

  3.2 (64%) 10 vote[s]
  description book specs comment

  หนังสือสี่สิบฮะดีษ เล่มที่ 2 ผลงานนิพนธ์โดยท่านอิมามโคมัยนี ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์ มานะจิตต์ และจัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ

  • อิมาม รูฮุลลอฮ์ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี
  • 2,000 เล่ม
  • 978-616-90461-4-1
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร