แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. หลักเอกภาพและการตั้งภาคีในทัศนะอัล-กุรอาน

  หลักเอกภาพและการตั้งภาคีในทัศนะอัล-กุรอาน

  • อายาตุลลอฮ์ เชค ญะอ์ฟัร ซุบฮานี
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  สภาพโดยทั่วไปของประชาชาติอิสลามยุคปัจจุบันนี้ ได้ประสบกับภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความแตกแยกระหว่างกลุ่มต่างๆ ของอิสลาม ตลอดจนการตั้งข้อกล่าวหาซึ่งกันและกันอย่างมากมาย อีกทั้งยังได้ทำให้ประจักษ์ถึงกระบวนข้อกล่าวหา และการแทรกแซงอย่างกว้างขวางที่มีต่อ ชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ โดยพัวพันไปถึงหลักการศรัทธาต่ออิสลามของพวกเขาตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากหลักการอันนั้น และการโจมตีสิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างไร้จริยธรรมและเมตตาธรรม จนกระทั่งว่า ประชาชนสามารถเห็นได้ว่า ในรอบห้าปีที่ผ่านมานี้ ปฏิกิริยาคัดค้านหลักศรัทธาของกลุ่มชนอิสลามอันยิ่งใหญ่กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีปริมาณมากถึงหนึ่งในห้าของประเทศอิสลามทั้งหมด และเป็นประชาชาติที่ถูกยอมรับว่าได้ทำหน้าที่รับใช้อย่างใหญ่หลวงต่อ อารยธรรมอิสลาม ภายใต้การนำของบรรดาผู้นำ นักปราชญ์ และมวลชนระดับต่างๆ ของคนกลุ่มนั้น เป็นปฏิกิริยาคัดค้านที่ได้รับการแพร่หลายเพิ่มขึ้นมากกว่าปฏิกิริยาคัดค้าน ที่เคยแพร่หลายในรอบหนึ่งร้อยที่ผ่านมาหลายเท่านัก

  • อายาตุลลอฮ์ เชค ญะอ์ฟัร ซุบฮานี