แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. อัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน 1-2 อิมามอะลี(อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)

อัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน 1-2 อิมามอะลี(อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)

cover 1

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 3,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสทุธิ์ คือ ท่านอิมามอะลี (อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านอิมามอะลีและอิมามฮะซัน (อ) ในมุมมองของอัลกุรอานและฮะดีษ อีกทั้งยังรวมถึงคำปราศรัย ,สุภาษิต ,การตอบคำถามและบทคำวิงวอนของท่านอิมามทั้งสอง

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 3,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
 • 2537
 • สำนักพิมพ์สองสิ่ง