แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน 1-2 อิมามอะลี(อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)

  อัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน 1-2 อิมามอะลี(อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 3,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสทุธิ์ คือ ท่านอิมามอะลี (อ)และอิมามฮะซัน บินอะลี(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านอิมามอะลีและอิมามฮะซัน (อ) ในมุมมองของอัลกุรอานและฮะดีษ อีกทั้งยังรวมถึงคำปราศรัย ,สุภาษิต ,การตอบคำถามและบทคำวิงวอนของท่านอิมามทั้งสอง

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 3,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  • 2537
  • สำนักพิมพ์สองสิ่ง