แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 3-4 อิมามฮุเซน บิน อะลี (อ) และอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน (อ)

อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 3-4 อิมามฮุเซน บิน อะลี (อ) และอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน (อ)

cover 2

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 3,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่สอง ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามฮุเซน บิน อะลี (อ)และท่านอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 3,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
 • 2537
 • สำนักพิมพ์สองสิ่ง