แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 5-6 อิมามบาเก็ร – อิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก

อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 5-6 อิมามบาเก็ร – อิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก

cover 3

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่สาม ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามบาเก็ร (อ)และท่านอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
 • 2540
 • สำนักพิมพ์สองสิ่ง