แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 5-6 อิมามบาเก็ร – อิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก

  อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 5-6 อิมามบาเก็ร – อิมามญะอฺฟัร อัศศอดิก

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่สาม ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามบาเก็ร (อ)และท่านอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  • 2540
  • สำนักพิมพ์สองสิ่ง