แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 7-8 อิมามมูซา กาซิม(อฺ) อิมามอฺะลี บินมูซา อัล-ริฏอ(อฺ)

อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 7-8 อิมามมูซา กาซิม(อฺ) อิมามอฺะลี บินมูซา อัล-ริฏอ(อฺ)

cover 4

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่สี่ ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ)และท่านอิมามอิมามอฺะลี บินมูซา ,อัล-ริฏอ(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
 • 2542
 • สำนักพิมพ์สองสิ่ง