แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 9-10 อิมามญะวาด(อฺ) อิมามอฺะลี อัล-ฮาดี(อฺ)

อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 9-10 อิมามญะวาด(อฺ) อิมามอฺะลี อัล-ฮาดี(อฺ)

cover 5

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่ห้า ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามญะวาด (อ)และท่านอิมามอฺะลี อัลฮาดี(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

 • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
 • 2,000 เล่ม
 • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
 • 2543
 • สำนักพิมพ์สองสิ่ง