แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 3-4 อิมามฮุเซน บิน อะลี (อ) และอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน (อ)

  อัตชีวประวัติอิมามมะอฺศูมีน 3-4 อิมามฮุเซน บิน อะลี (อ) และอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน (อ)

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 3,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับอัตชีวประวัติอิมามมะศูมีน เล่มที่สอง ซึ่งกล่าวถึงชีวประวัติของสองอิมาม ผู้บริสุทธิ์ คือ ท่านอิมามฮุเซน บิน อะลี (อ)และท่านอิมามอะลี บิน ฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน(อ) เขียนโดยศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล และได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่และผู้ตรวจทานโดยเชคฆุลามอะลี อะบอซัร และจัดพิมพ์โดยสถานศึกษาดารุล อิลม์ อิมามคูอีย์

  • ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล
  • 3,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  • 2537
  • สำนักพิมพ์สองสิ่ง