แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์และนิยายต่างๆ

อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์และนิยายต่างๆ

Abdollah_binSaba99

  • อัลลามะฮ์ ซัยยิด มุรตะฏอ อัสกะรี
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2543
download
description book specs comment

นี่คือ คำตอบ ในศตวรรษที่สองของศักราชอิสลาม มีชายคนหนึ่งใช้ชีวิต
อยู่ มีนามว่า ซัยฟ์ อิบนิ อุมัร อัตตะมีมี เขาเขียนหนังสือสองเล่ม คือ อัล ฟุตูฮ์
วัลริดดะฮ์ และอัล ญะมาล วัลมะซีริ อาอิชะฮ์ วะอะลี
เขารับใช้วัตถุประสงค์สองประการในการเขียนหนังสือสองเล่มนี้ คือ
เพื่อประดิษฐ์เรื่องราวโดยปราศจากมูลฐาน กับเพื่อบันทึกเหตุการณ์ใน
วิถีทางที่ทำให้สัจธรรมความจริงดูเผินๆแล้วเป็นสิ่งผิดพลาด และสิ่งที่
ผิดพลาดเป็นสัจธรรมความจริง

  • อัลลามะฮ์ ซัยยิด มุรตะฏอ อัสกะรี
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2543