แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์และนิยายต่างๆ

  อับดุลลอฮ์ อิบนิ สะบาอ์และนิยายต่างๆ

  • อัลลามะฮ์ ซัยยิด มุรตะฏอ อัสกะรี
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2543
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  นี่คือ คำตอบ ในศตวรรษที่สองของศักราชอิสลาม มีชายคนหนึ่งใช้ชีวิต
  อยู่ มีนามว่า ซัยฟ์ อิบนิ อุมัร อัตตะมีมี เขาเขียนหนังสือสองเล่ม คือ อัล ฟุตูฮ์
  วัลริดดะฮ์ และอัล ญะมาล วัลมะซีริ อาอิชะฮ์ วะอะลี
  เขารับใช้วัตถุประสงค์สองประการในการเขียนหนังสือสองเล่มนี้ คือ
  เพื่อประดิษฐ์เรื่องราวโดยปราศจากมูลฐาน กับเพื่อบันทึกเหตุการณ์ใน
  วิถีทางที่ทำให้สัจธรรมความจริงดูเผินๆแล้วเป็นสิ่งผิดพลาด และสิ่งที่
  ผิดพลาดเป็นสัจธรรมความจริง

  • อัลลามะฮ์ ซัยยิด มุรตะฏอ อัสกะรี
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2543