แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. อาวุธแห่งชีวิต

อาวุธแห่งชีวิต

อาวุธแห่งชีวิต89

  • ซัยยิด มุจตาบา มุซาวี ลารี
download
description book specs comment

คนทุกคนในโลกนี้ย่อมพยายามที่จะก้าวไปให้ถึง “ความสุข” และ “ความสงบ” และพยาม
ยามดิ้นรนต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้บรรลุถึงความฝันนี้ให้สมรภูมิแห่งชีวิตซึ่งดูคล้ายกับสมรภูมิ
ในสงคราม ส่วนมากแล้วมนุษย์จะต่อสู้ในสมรภูมิชีวิตนี้อย่างเต็มอกเต็มใจ ยอมเสียสละทุกๆ สิ่ง
เพื่อจะได้แลเห็นปักษาแห่งความสุขโบยบินอยู่เหนือศีรษะของเขาเพื่อว่าเขาจะได้มีชีวิตอยู่ภายใต้เงาของปักษานั้นไปตลอดชีพ

  • ซัยยิด มุจตาบา มุซาวี ลารี