แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อิมามโคมัยนี ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก

  อิมามโคมัยนี ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก

  • 2000 เล่ม
  • 0974-87641-7-6
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  อิมามโคมัยนีคือ ผู้ที่ได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไปสู่หน้าใหม่ จากสองสหัศวรรษที่ผ่านมาไปสู่หน้าสหัศวรรษใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ.)นำมาสู่โลกปัจจุบัน มิใช่จะเป็นคุณาประโยชน์เฉพาะประชาชาติมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อันอเนกอนันต์กับมวลมนุษยชาติอีกโสตหนึ่งด้วย ซึ่งมนุษยชาติทั้งมวลจะได้ใช้คำเทศนาสั่งสอนของท่านเป็นประดุจดังดวงประทีปส่องนำทางไปสู่มรรคาอันเป็นที่ถวิลหาของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดทุกๆดวงที่ปรารถนาในคำสั่งสอนของคุมภีร์อัล กุรอาน และครอบครัวผู้สะอาดบริสุทธิ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) (อะห์ลุลบัยต์) (อ)

  • 2000 เล่ม
  • 0974-87641-7-6
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2543
  • บริษัท สหพัฒนการพิมพ์ จำกัด