แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. อิมาม v.s. ลัทธิไซออนิสต์

อิมาม v.s. ลัทธิไซออนิสต์

ปก04

  • 2000
  • สำนักพิมพ์ดาวเดือน
  • 2528
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่คัดออกมาจากสาส์นของท่านอิมามโคมัยนี ซึ่งเป็นการแถลงการณ์เกี่ยวกับปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองโดยลัทธิไซออนิสต์ และแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นสาส์นในช่วงการปฏิวัติอิสลาม และส่วนที่สองเป็นสาส์นภายหลังจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นผลสำเร็จ

  • 2000
  • สำนักพิมพ์ดาวเดือน
  • 2528
  • 14 การพิมพ์