แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อิสลามแท้ จากสุนทรพจน์ของท่านอิมามโคมัยนี (รฮฺ)

  อิสลามแท้ จากสุนทรพจน์ของท่านอิมามโคมัยนี (รฮฺ)

  • ๒,๐๐๐ เล่ม
  • 978-974-06-9674-2
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือ อิสลามแท้ จากสุนทรพจน์ของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ที่อยู่ในมือของท่านผู้อ่านนี้ เป็นการรวบรวมเอาคำพูด คำปราศรัย และสาส์นที่ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ได้มีโอกาสนำเสนอให้ประชาคมโลกได้รับรู้นับตั้งแต่ท่านได้ทำหน้าที่นักการศาสนาผู้ปกป้องอิสลามตั้งแต่วัยหนุ่ม จนกระทั่งได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้นำขบวนการปฏิวัติอิสลามในฐานะผู้นำศาสนา และสานต่อแนวคิดอันเจิดจรัสและทรงคุณค่าของท่านในฐานะผู้นำสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านซึ่งท่านพยายามที่จะสื่อให้ประชาชาติมุสลิมโดยรวมและประชาชาติอิหร่านเป็นการเฉพาะในบางสถานการณ์ได้เห็นแนวคิดวิธีการ และผลพวงของอิสลามสองแบบที่ดำเนินอยู่ในโลกเวลานี้คือ อิสลามแท้ซึ่งมาจากแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) กับอิสลามเทียมซึ่งมาจากแนวทางที่ถูกวางไว้โดยอเมริกา นี่คือแนวคิดแบบอิสลามที่ถูกกลั่นออกมาจากภูมิความรู้ของนักการศาสนาที่ทำหน้าที่ วะริษะตุ้ลอันบิยาอ์ (ทายาทของบรรดาศาสดาฮะดีษ) อย่างแท้จริง

  • ๒,๐๐๐ เล่ม
  • 978-974-06-9674-2
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • ๒๕๕๑