แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อิหร่านจากจักวรรดิสู่รัฐอิสลาม

  อิหร่านจากจักวรรดิสู่รัฐอิสลาม

  • อดุลย์ มานะจิตต์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า เมื่อก่อน 6,000 ปีก่อน ค.ศ.เพียงเล็กน้อย

  ซึ่งนักประวัติศาสตร์วัตถุนิยมจัดไว้ให้อยู่ในยุคสมัยของผู้คนก่อนเครื่องปั้นดินเผาของยุคหินใหม่ ปรากฏหลักฐานว่า มีการเริ่มต้นของผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตามแนวเขตแดนทางตะวันตกของเทือกเขาซากรอส ตามสถานที่ต่างๆ เช่น อะลีคุช เมื่อถึง 6,000 ปีก่อน ค.ศ. วัฒนธรรมยุคหินใหม่เครื่องปั้นดินเผา เริ่มมีการก่อตัวขึ้น ณ หุบเขาสูงรอบๆ เคอร์มานชาห์ (ทีพี ซารับ) และทางด้านทิศใต้ของทะเลสาบ อุรเมีย (อัจญี ฟิรุซ ทีพี)

  ในยุคสมัย 5,000 ก่อน ค.ศ. วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เริ่มปรากฏให้เห็นตลอดแนวชายฝั่งของทะเลสาบแคสเปี้ยน (ณ เขตวงแหวนและถ้าโฮตู) และในเติอร์คมินิสถาน ณ ฏัยตุน วัฒนธรรมในยุคทองแดงซึ่งมีลักษณะของการระบายสีเครื่องปั้นดินเผา เฟื่องฟูขึ้นอย่างกว้างขวางในสหัสวรรษที่ 4 ก่อน ค.ศ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศเหนือ ณ อะเนา นะมัซกา ทีพี ฮิซซาร ราวี และ ทีพี ซีอัลด์ และทางตะวันตกของทีพีกิยาน(นิฮา วันด์) และทางตะวันตกเฉียงใต้ ณ ซูซา และเปอร์โซโปลิส

  • อดุลย์ มานะจิตต์
  • 2000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2009