แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. เจ้าพระยาบวรราชนายก กับ ประวัติศาสตร์สยาม

เจ้าพระยาบวรราชนายก กับ ประวัติศาสตร์สยาม

ปก44

  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
download
description book specs comment

รวมคำบรรยายและบทความทางวิชาการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2537 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพฯ

บทนำจาก ดร.เบหฺซาด ยาฮันเดก

คำปราศรัย ฯพณฯ กุลาม เรซา ยูซูฟี

คำบรรยายเรื่องบทบาทของเชคอะฮ์มัด ในราชสำนักอยุธยา ,การอนุรักษ์โบราณสถานที่เกี่ยวกับท่านเชคอะฮ์มัด

บทบาทของมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและการถ่ายทอดวัฒนธรรม

  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร