แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. เจ้าพระยาบวรราชนายก กับ ประวัติศาสตร์สยาม

  เจ้าพระยาบวรราชนายก กับ ประวัติศาสตร์สยาม

  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  รวมคำบรรยายและบทความทางวิชาการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2537 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพฯ

  บทนำจาก ดร.เบหฺซาด ยาฮันเดก

  คำปราศรัย ฯพณฯ กุลาม เรซา ยูซูฟี

  คำบรรยายเรื่องบทบาทของเชคอะฮ์มัด ในราชสำนักอยุธยา ,การอนุรักษ์โบราณสถานที่เกี่ยวกับท่านเชคอะฮ์มัด

  บทบาทของมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและการถ่ายทอดวัฒนธรรม

  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร