แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. เมื่อลูกสาวแม่เป็นมุสลิม

  เมื่อลูกสาวแม่เป็นมุสลิม

  • แครอล แอล แอนแวย์
  • 2,000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านผู้อ่าน เพราะท่านใช้เวลาเพื่อมองดูเหนือจากสิ่งที่ท่านรู้ ท่านต้องเสาะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการที่ผู้หญิงอเมริกันโดยกาเนิดเลือกแนวทางอิสลามเป็นสรณะ ซึ่งมุสลิมเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หลานสาว และใช่แล้วอาจจะเป็นแม้แต่ลูกสาวของท่านเอง

  • แครอล แอล แอนแวย์
  • 2,000 เล่ม
  • สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2003