แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. เอกภาพของอิสลามตามทัศนะของอิมามโคมัยนี

  เอกภาพของอิสลามตามทัศนะของอิมามโคมัยนี

  • 2,000 เล่ม
  • อิสลามิก บุ๊ค ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์
  • 1985
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  บทบัญญัติอันยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามได้ปรากฏการณ์ผ่านมาแล้วเป็นเวลาสิบสี่ ศตวรรษ หลักคำสอนอันสูงส่งนี้น่าจะได้บรรลุถึงระดับแห่งศักดิ์ศรี และความมีเกียรติยิ่งได้ ถ้าหากมิได้เป็นเพราะว่า มันมิได้ถูกเบนมุ่งไปสู่เนื้อหาที่มากไปด้วยปัญหาแห่งความขัดแย้งแตกแยก ที่ส่งผลกระทบให้บรรดามุสลิมอยู่กันอย่างถือพรรคถือพวก ต่อต้านซึ่งกันและกัน แน่นอนเหลือเกิน ย่อมเป็นไปได้ที่เราจะตัดสินว่าบทบัญญัตินี้จะต้องครอบครองเหนือจิตใจของชาว โลกทุกคนได้โดยสามารถทำลายอำนาจของความหลงผิดไปเสีย แล้วธงของอิสลามจะถูกยกชูขึ้นสูงไสว

  • 2,000 เล่ม
  • อิสลามิก บุ๊ค ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์
  • 1985