แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. แนวความคิด และ หลักศรัทธา ของพวกวะฮาบีย์

  แนวความคิด และ หลักศรัทธา ของพวกวะฮาบีย์

  • อัลลามะฮ์ ชัยค์ ญะอ์ฟัร ซุบฮานีย์
  • 2000 เล่ม
  • 1990
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า แนวคิดและหลักศรัทธาของพวกวะฮาบีย์ เขียนโดยนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลาม ท่านอายาตุลลอฮ์ ชัยค์ ญะอ์ฟัร ซุบฮานีย์ และจัดทำการแปลโดยอาจารย์อัยยูบ ยอมใหญ่ ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวะฮาบีย์ โดยเฉพาะหลักศรัทธาและความเชื่อของพวกเขา

  • อัลลามะฮ์ ชัยค์ ญะอ์ฟัร ซุบฮานีย์
  • 2000 เล่ม
  • 1990