แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

 • Rate this post

  84 ซูเราะฮฺอัลอินชิกอก

  Rate this post بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ว […]

 • Rate this post

  79 ซูเราะฮฺอันนาซิอาต

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  80 ซูเราะฮฺอะบะซะ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • 4 (80%) 1 vote[s]

  82 ซูเราะฮฺอัลอินฟิฏอร

  4 (80%) 1 vote[s] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ […]

 • Rate this post

  83 ซูเราะฮฺอัลมุฏ็อฟฟิฟีน

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  84 ซูเราะฮฺอัลอินชิกอก

  Rate this post بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ว […]

 • Rate this post

  85 ซูเราะฮฺอัลบุรูจ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  86 ซูเราะฮอัฏฏอริก

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  87 ซูเราะฮอัลอะอฺลา

  Rate this post بِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้วย […]

 • Rate this post

  88 ซูเราะฮฺอัลฆอชิยะฮฺ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • 3.4 (68%) 10 vote[s]

  89 ซูเราะฮฺอัลฟัจรฺ

  3.4 (68%) 10 vote[s] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ […]

 • Rate this post

  90 ซูเราะฮฺอัลบะลัด

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  91 ซูเราะฮฺอัชชัมซฺ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • 5 (100%) 1 vote[s]

  92 ซูเราะฮฺอัลลัยลฺ

  5 (100%) 1 vote[s] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم […]

 • 4 (80%) 1 vote[s]

  93 ซูเราะฮฺอัฎฎุฮา

  4 (80%) 1 vote[s] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ […]

 • Rate this post

  94 ซูเราะฮฺอัลอินชิรอฮฺ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  95 ซูเราะฮฺอัตตีน

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  96 ซูเราะฮฺอัลอะลัก

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  97 ซูเราะฮฺอัลก็อดรฺ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Rate this post

  98 ซูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ

  Rate this post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ด้ […]

 • Page 1 of 212