แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

 • 4 (80%) 1 vote[s]

  1. ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ (Al-Fatiha)

  4 (80%) 1 vote[s] ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตา […]

 • 4 (80%) 1 vote[s]

  2. ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ (Al-Baqarah)

  4 (80%) 1 vote[s] ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮ์ อัล-บะเกาะเร […]

 • 1 (20%) 2 vote[s]

  3. ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน (Al-i-Imron)

  1 (20%) 2 vote[s]  ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮ์ อาละอิมรอน […]

 • Rate this post

  4. ซูเราะฮฺ อัน-นิซาอฺ (An-Nisaa)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮฺ อัน-นิซาอฺ ซูเร […]

 • Rate this post

  5. ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ (Al-Maidah)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ ซู […]

 • Rate this post

  6. ซูเราะฮฺ อัล-อันอาม (Al-AnAm)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮฺ อัล-อันอาม ซูเร […]

 • Rate this post

  7. ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ (Al-Araf)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป  ซูเราะฮ์นี้มี 206 อายะฮ […]

 • Rate this post

  8. ซูเราะฮฺ อัล-อันฟาล (Al-Anfal)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป  ซูเราะฮ์ อัล-อัมฟาล ซูเ […]

 • Rate this post

  9. ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ (At-Touba)

  Rate this post ความหมายโดยสรุป  ซูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ หรื […]

 • Rate this post

  10. ซูเราะฮฺ ยูนุส (Yunus)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  11. ซูเราะฮฺ ฮูด (Hud)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  12 บทยูซุฟ (Usuf)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตา พระ […]

 • Rate this post

  13. ซูเราะฮฺ อัรเราะอฺดฺ (Ar-Rahdu)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  14. ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม (Ibrahim)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  15. ซูเราะฮฺ อัลฮิจรฺ (Al-Hijr)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  16. ซูเราะฮฺ อันนะหฺลฺ (An-Nahl)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  17. ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ (Al-Isra

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  18. ซูเราะฮฺ อัลกะฮฺฟฺ (Al-kahf)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  19. ซูเราะฮฺ มัรยัม (Maryam)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Rate this post

  20. ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha)

  Rate this post ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ พระผู้ทรงปรานี พระ […]

 • Page 1 of 612345...Last »