แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

 • Rate this post

  สิ่งที่ทำให้นะมาซบาฏิล (มุบฏิลลาต)

  Rate this post เมื่อผู้นะมาซกล่าว ตักบีเราะตุลอิฮฺรอมแล […]

 • Rate this post

  มุซตะฮับบางประการของการอ่าน

  Rate this post 1.เราะกะอัตแรกก่อนกล่าวฟาติหะฮฺ ให้กล่าว […]

 • Rate this post

  การอะซานและอิกอมะฮฺ

  Rate this post 1.เป็นมุซตะฮับสำหรับผู้นะมาซทุกคนก่อนที่ […]

 • Rate this post

  สถานที่นะมาซ

  Rate this post สถานที่นะมาซต้องมีเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ […]

 • Rate this post

  เสื้อผ้าของผู้นะมาซ

  Rate this post หนึ่งในปัญหาสำคัญก่อนเริ่มนะมาซ ที่จำเป็ […]

 • Rate this post

  นะมาซ

  Rate this post และเจ้าจงดำรงการนะมาซ ในสองช่วง กลางวัน […]

 • Rate this post

  การตะยัมมุม

  Rate this post ตะยัมมุม คือ สิ่งทดแทนฆุซลฺหรือวุฏูอฺ บา […]

 • Rate this post

  การอาบน้ำตามศาสนบัญญัติ

  Rate this post ฆุซลฺ (การอาบน้ำตามศาสนบัญญัติ) บางครั้ง […]

 • Rate this post

  วุฏูอฺบาฎิล (เสีย) ได้อย่างไร

  Rate this post สาเหตุที่ทำให้วุฎูอฺบาฏิลมี 7 ประการดังต […]

 • Rate this post

  วุฎูอฺเมื่อมีบาดแผล

  Rate this post วุฎูอฺญะบีเราะฮฺ (วุฎูอฺเมื่อมีบาดแผล) ญ […]

 • Rate this post

  วุฎูอฺอิรติมาซียฺ

  Rate this post 1. วุฎูอฺอิรติมาซียฺ หมายถึงบุคคลนั้นได้ […]

 • Rate this post

  ปฐมบทของนะมาซ

  Rate this post วุฎูอฺ ผู้นะมาซก่อนที่จะนะมาซต้องวุฏูอฺ […]

 • Rate this post

  บทบัญญัติเกี่ยวกับการขับถ่าย

  Rate this post หนึ่งในปัญหาเรื่องการขับถ่าย คือ การทำคว […]

 • Rate this post

  สิ่งทำความสะอาดนะยิส

  Rate this post . แสงแดด แสงแดดสามารถทำความสะอาดสิ่งของท […]

 • Rate this post

  การทำความสะอาดสิ่งของที่เปื้อนนะญิซ

  Rate this post 1. ถ้าภาชนะเปื้อนนะญิซให้ล้างด้วยน้ำกุรเ […]

 • Rate this post

  มุเฏาะฮิรอต (สิ่งทำความสะอาด)

  Rate this post อัลลอฮฺทรงประทานน้ำฝนจากฟากฟ้ามายังสูเจ้ […]

 • Rate this post

  บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือด

  Rate this post 1. เลือดของมนุษย์และสัตว์ที่มีเลือดไหลพุ […]

 • Rate this post

  ความสะอาด

  Rate this post เงื่อนไขเกี่ยวกับความสะอาด อัลลอฮฺ ไม่ทร […]

 • Rate this post

  หน้าที่ของผู้แจ้งฟัตวา

  Rate this post 1. ถ้าผู้บอกปัญหา อธิบายฟัตวาผิดหรือปัญห […]

 • Rate this post

  วิธีพิสูจน์มุจญฺตะฮิดที่มีความรู้สูงสุด 

  Rate this post มุจญฺตะฮิด ที่มีความรู้สูงสุด สามารถพิสู […]

 • Page 3 of 41234